De rechter heeft bepaald dat grasland langs een openbare weg niet automatisch een berm is. Als deze gronden worden geëxploiteerd als zijnde grasland dan is het landbouwgrond. Dit biedt kansen voor het toevoegen van dit gras in vergistingsinstallaties, het is dan namelijk gewoon gras en geen bermgras.
Bermgras