Afwijkingen en wijzigingen beheer is niet alleen financieel van belang, maar ook voor de kwaliteitsborging. Binnen een werk zijn sommige zaken altijd even anders als aan de voorkant bedacht. Door een goede communicatie te hebben tussen enerzijds de ontwerp afdeling en anderzijds de uitvoering zijn zaken snel te corrigeren. Juist door een goede communicatie blijft de kwaliteit in stand. Door een accuraat beheer zijn zaken in de toekomst sneller opgelost.