Biomassa zijn alle stoffen van plantaardige of dierlijke aard welke gebruikt kunnen worden ten behoeve van energieopwekking.

Wij richten ons op ondersteuning bij de inzameling, de voorbehandeling en de afzet van met name bermgras voor de biovergistingsindustrie. De voorbehandeling en de bewaring zijn essentieel om deze stoffen efficiënt toe te passen.

Door onze jarenlange ervaring in de aannemerssector te combineren met onze kennis van biovergisting zijn wij een aanvulling op uw eigen kennis en ervaring.