Kwaliteit Arbeid en Milieu, kortweg KAM, is in de huidige tijd een onmisbare schakel in het kwaliteitsborging concept van aanbestedingen.

Het belangrijkste doel van het concept is om te borgen dat de geleverde kwaliteit van een werk voldoet aan de in de aanbesteding opgenomen programma van eisen. De kwaliteit dient gerealiseerd te worden met inachtneming van de milieukundige eisen en de arbeidsomstandigheden.

Voor veel interne KAM coördinatoren is dit een neventaak, welke in drukke tijden geen prioriteit heeft maar daarbij wel extra druk veroorzaakt. Mede door de combinatie van taken is het vaak dat een interne KAM coördinator onvoldoende kennis in huis heeft, of onvoldoende inzicht heeft om de taken goed in te vullen. Dan kan het uitermate zinvol zijn om gebruik te maken van een externe deskundige op dit gebied.