Binnen de GWW sector richten wij ons op een integrale werkwijze waarbij getracht wordt een hoge efficiëntie te bereiken. Door onze jarenlange ervaring binnen deze sector weten wij hoe het is om enerzijds te maken te hebben met de tijdsdruk, omgevingsinvloeden en verslaglegging. Kwaliteit, Arbeid en Milieu samen met afwijkingen en invloeden vanuit de omgeving (opdrachtgever, omwonenden en stake holders) zorgen voor vertraging van het bouwproces. Daarnaast staan deze zaken ook, meestal, niet hoog op de risicolijst, terwijl dit misschien wel zou moeten. Ervaring heeft geleerd dat veel frustraties van het werk voortkomen uit tijdvertraging ten gevolgen van deze zaken. Door hier in de voorbereiding de juiste aandacht aan te besteden, door het opstellen van goede werk- en keuringsplannen, juiste toolboxen, goede communicatie met en aan de omgeving en een vast schema van werkplekinspecties is veel tijd en dus winst te boeken.

Afwijkingen en wijzigingen beheer is niet alleen financieel van belang, maar ook voor de kwaliteitsborging. Binnen een werk zijn sommige zaken altijd even anders als aan de voorkant bedacht. Door een goede communicatie te hebben tussen enerzijds de ontwerp afdeling en anderzijds de uitvoering zijn zaken snel te corrigeren. Juist door een goede communicatie blijft de kwaliteit in stand. Door een accuraat beheer zijn zaken in de toekomst sneller opgelost.

F&M consultancy kan u, met haar ervaring, bij deze schakels van het proces van dienst zijn.

 

Kwaliteit, Arbeid en Milieu     Risicomanagement      Omgevingsbenadering     Afwijkingen en wijzigingen beheer