Heel bewust staat hier geen omgevingsmanagement. Een werk omgeving laat zich namelijk niet managen, zij willen benaderd worden.

Juist door kleine afwijkingen kunnen grote verschillen gemaakt worden. Hoe ga je met iemand om, hoe informeer je iemand en hoe zorg je dat de overlast welke er altijd is door het werk, binnen de perken gehouden wordt.
Allemaal zeer belangrijke zaken welke tijdens het uitvoeren van een werk om de hoek komen kijken. Wat voor de opdrachtnemer van belang is is hoe zorg ik ervoor dat het geen tijdsvertraging oplevert.

Heel vaak schuilt de oplossing in het in contact blijven en het respecteren van enerzijds iemand zijn mening en anderzijds de voortgang van het werk. De kracht schuilt in de communicatie.