Risicomanagement wordt steeds meer bij de opdrachtnemer neergelegd. Welke risico’s zijn er te verwachten en welke corrigerende maatregelen zijn er om het risico voor opdrachtgever en opdrachtnemer te beheersen. Een accurate inventarisatie aan de voorkant behoed u voor veel tijdsvertraging tijdens het werk.